Paulina Wiater
grudzień 19, 2023

Wypowiedzenia — wzory do pobrania

Nie musisz już szukać w internecie szablonów wypowiedzeń i przerabiać ich tak, aby były odpowiednie! Zrobiliśmy to za ciebie i pokazujemy, jak dobrze je wypełnić!
 1. Pamiętaj o tym, zanim przystąpisz do pisania wypowiedzenia
 2. Jaka umowa, takie wypowiedzenie
 3. Umowa o pracę
 4. Umowa zlecenie
 5. Umowa o dzieło
 6. Umowa B2B
 7. Podsumowanie

Wypowiedzenia — wzory do pobrania

Przygotowanie wypowiedzenia to już ostatni krok na drodze do odejścia z pracy. Mamy nadzieję, że proces żegnania się z obecną posadą przebiegł dla ciebie pomyślnie i już jesteś gotowy do rozpoczęcia nowej ekscytującej pracy! 


Jeśli natomiast dopiero rozmyślasz o zakończeniu współpracy z obecnym pracodawcą i zawędrowałeś aż tutaj, aby zobaczyć, jak wygląda wzór wypowiedzenia twojej umowy, to pamiętaj, żeby dobrze przygotować się do rozstania z pracą.

Pamiętaj o tym, zanim przystąpisz do pisania wypowiedzenia

 1. Zanim złożysz wypowiedzenie, dokładnie zapoznaj się z warunkami umowy, jakie zawarłeś z pracodawcą.
 2. Przestrzegaj wymaganych terminów określonych w umowie lub przepisach prawa pracy — chyba, że rozwiążesz umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Zawsze składaj wypowiedzenie na piśmie, aby mieć potwierdzenie treści i daty złożenia. Wypowiedzenie ustne może być trudne do udowodnienia w przypadku jakiegoś nieporozumienia.
 4. Wypowiedzenie powinno być jasne, zwięzłe i precyzyjne. Unikaj niejasnych sformułowań, które mogą prowadzić do różnych interpretacji drugiej strony.

Jaka umowa, takie wypowiedzenie

W Polsce pracownicy mają możliwość zawarcia kilka umów prawno lub cywilnoprawnych, które w większym lub mniejszym stopniu determinują to, w jaki sposób się je rozwiązuje. 

Są to m.in.:

 • Umowa o pracę (UoP),
 • Umowa zlecenie (UZ),
 • Umowa o dzieło (UoD),
 • Umowa B2B (business-to-business);

Umowa o pracę

Najbardziej zawiła umowa, której rozwiązanie wydaje się najtrudniejsze. Choć wcale takie nie jest! 

W przypadku UoP masz trzy możliwości jej rozwiązania:

 • Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (czyli bez okresu wypowiedzenia)
 • Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Jeśli nie śpieszy ci się z odejściem, możesz złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Często jednak pracodawcy idą na rękę i umowa może być rozwiązana szybko i bezboleśnie — za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia.

Przykład:

Jest to przykład dla wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, pamiętaj jednak, że możesz również rozwiązać umowę bez zachowania tych warunków lub za porozumieniem stron (czyli każdy rozchodzi się w swoją stronę bez zbędnych problemów). 

Umowa zlecenie

Ta umowa pozwala na rozwiązanie jej zgodnie z założeniami umowy — Kodeks Cywilny nie reguluje okresu wypowiedzenia przy umowie zleceniu, jednak należy zweryfikować swoje zapisy ze zleceniodawcą, czy obowiązuje cię okres wypowiedzenia. W tym przypadku również możesz zaproponować swojemu pracodawcy rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. 

Przykład:

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno odbyć się w takiej samej formie, w jakiej zostało zawarte. W tym przypadku samo doręczenie wypowiedzenia wystarczy, ponieważ jest to kwestia jednostronna i nie jest tu wymagane “porozumienie” z pracodawcą.

Tutaj możesz pobrać gotowy wzór odstąpienia od umowy zlecenia:

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło dotyczy wykonania konkretnego zadania i teoretycznie nie można złożyć wypowiedzenia w tej kwestii. Można za to odstąpić od umowy wykonywania dzieła i za porozumieniem stron zakończyć wspólną działalność nad projektem.

Tutaj możesz pobrać gotowy wzór odstąpienia od umowy o dzieło:

Umowa B2B

Ta umowa charakteryzuje się podpisaniem umowy B2B z firmą i zostaniem partnerem biznesowym firmy, a nie ich “podwładnym”. Rozwiązanie tej umowy następuje zgodnie z warunkami określonymi w kontrakcie. Proces wypowiedzenia umowy B2B jest podobny do procedury wypowiedzenia umowy o pracę i polega na złożeniu odpowiedniego pisma.

Tutaj możesz pobrać gotowy wzór odstąpienia od umowy B2B:

Podsumowanie

Jak już wiesz, warunki wypowiedzenia umów mogą znacznie się różnić w zależności od rodzaju umowy. Bardzo ważne jest, aby w momencie składania wypowiedzenia powrócić do zasad, na podstawie których została ona zawarta. Oprócz okresu wypowiedzenia powinny zainteresować cię również kwestie lojalnościowe, wynagrodzenia za niezakończone zadania (np. UoD) i odebranie ewentualnych dodatków lub urlopu. 


Śmiało więc pobieraj odpowiedni wzór wypowiedzenia umowy i dostarcz go do swojego przełożonego. Na twojej drodze nowe możliwości — nie zatrzymuj się i leć dalej!

Podobne

Jak zaplanować urlop na 2024?

Kiedy przysługuje 20 dni urlopu a kiedy 26?

Wszystko co musisz wiedzieć o umowie o pracę

Wszystko co musisz wiedzieć o umowie o dzieło

Wszystko co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

Jak złożyć wypowiedzenie?