Niniejszym spółka Absolvent.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, organizator Targów Pracy „Absolvent Talent Days” oficjalnie przeprasza spółkę CAREER EXPO POLAND sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, organizator Targów Pracy „CAREER EXPO” za dopuszczenie się naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez wykorzystanie w swojej domenie internetowej znaku towarowego spółki careerexpo.pl, która niepoprawnie wpisana w przeglądarce internetowej bez jednej litery „e” automatycznie kierowała na stronę konkurencyjną tj. www.talentdays.pl, wprowadzając tym samym w błąd potencjalnych odbiorców oferty CAREER EXPO POLAND sp. z o. o. - czym spółka dopuściła się naruszenia art. 3, art. 5 oraz art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe bezprawne działanie zostało już zaniechane.