Natalia Pietrewicz
luty 25, 2024

Assessment center w rekrutacji

Czym jest assessment center i jaki ma wpływ na rekrutację? Dowiedz się, jak przygotować się na zadanie w procesie rekrutacji i wejdź na nie jak "po swoje"!
 1. Assessment center - co musisz wiedzieć? 
 2. Przebieg procesu
 3. Jak się odpowiednio przygotować? 
 4. Wpływ na rekrutację 

Zastosowanie procesu Assessment center podczas rekrutacji, pozwala na symulację przyszłej pracy każdego z kandydatów. Metoda ta brzmi obiecująco, jednak niektórzy spotykają się z tym terminem po raz pierwszy – dowiedz się, na czym polega cały proces, jak przebiega, jak się do niego przygotować, a także jaki ma wpływ na rekrutację. 

Assessment center – co musisz wiedzieć? 

Metoda rekrutacyjna Assessment Center polega na weryfikacji kompetencji kandydatów za pomocą symulacji, testów, zadań grupowych i indywidualnych. Jest ona zazwyczaj stosowana przy końcowych etapach rekrutacji. Wymaga od firmy zatrudniającej dodatkowych kosztów, przydzielenia odpowiednich osób do przeprowadzenia całego procesu oraz stworzenia planu i zastosowania niezbędnych narzędzi.

Assessment Centre pozwala na ocenę wielu umiejętności kilku lub kilkunastu pracowników jednocześnie – wszystko to dzięki zaprojektowanym zadaniom, specjalnie dla danego stanowiska. Wielowymiarowość oceny odgrywa tu kluczową rolę. Temat ten został poruszony również na kanale „Scenariusze kariery ”

O assessment center – najrzetelniejszej metodzie rekrutacji. Odcinek 12 – YouTube

Przebieg procesu

Kilku lub kilkunastu kandydatów zostaje zaproszonych na Assessment centre. Dostają polecenia wykonania ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych. Pozwala to na badanie kompetencji – każdą kompetencję należy sprawdzić przez co najmniej dwa zadania. Cały proces może trwać od kilku godzin do kilku dni. Kontrolę nad Assessment centre sprawują tak zwani Asesorzy, a więc osoby wyszkolone do przeprowadzania tego procesu. Obserwują oni oraz oceniają kandydatów, ich sposób wykonywania zadań, interakcji, przywództwo, sposób radzenia sobie z trudnościami. Oprócz obserwacji, stosują także formularzewskaźniki. Dzięki specjalnie przygotowanym zadaniom, asesorzy mają możliwość skonfrontowania kandydata z jego przyszłymi, potencjalnymi zadaniami. Wielowymiarowość metody pozwala nie tylko na sprawdzenie wiedzy i umiejętności, ale także innych, przydatnych zdolności – między innymi zdolności przywódczych, pracy pod presją czasu, zarządzania, współpracy z innymi. 

Jakie zadania mogą pojawić się podczas Assessmet Center?

 • Zadania grupowe
 • Gry zespołowe
 • Zadania symulacyjne
 • Testy: psychologiczne, osobowości, inteligencji
 • Wywiad
 • Obserwacja

Jak się odpowiednio przygotować? 

Przede wszystkim, zadbaj o odpowiednie nastawienie! Udział w Assessment center, podobnie jak w przypadku zwykłej rozmowy rekrutacyjnej, może być stresującym wydarzeniem, warto jednak pamiętać, że ma to na celu idealne dopasowanie kandydata z firmą, dzięki czemu obie strony finalnie będą wykazywać zadowolenie ze współpracy.

Świadomość tego, czego można spodziewać się w trakcie całego procesu, również bywa pomocna. Im lepiej jesteśmy przygotowani, tym pewniej się czujemy. 

Wobec tego, co warto wiedzieć i w jaki sposób się przygotować? 

 • Zbierz jak najwięcej informacji o danym miejscu pracy i stanowisku, o które się ubiegasz – znajomość polityki firmy, jej celów i wymagań, może znacznie pomóc w lepszym zrozumieniu swoich przyszłych zadań i obowiązków
 • Prezentacja – w wielu przypadkach sprawdzane jest, jak kandydat radzi sobie z publicznymi przemówieniami, które mogą być przydatne w przyszłej roli. Warto przygotować sobie wcześniej kilka zdań o sobie, a także przećwiczyć prezentację w domu, zwracając uwagę na swoją mowę ciała, ton głosu, utrzymywanie kontaktu wzrokowego i zachowanie spokoju oraz pewności siebie
 • Symulacja – wybrana osoba może odgrywać rolę klienta bądź współpracownika, pomocne może okazać się wcześniejsze przećwiczenie “scenek”. Pamiętaj, aby zachować spokój i profesjonalizm
 • Analiza przypadku – podczas rozwiązywania danego problemu, oceniane są twoje umiejętności wymagane na danym stanowisku
 • Zadania grupowe – sprawdzają twoją postawę w roli lidera oraz współpracownika, badają asertywność i umiejętność pracy w zespole. To, na co rekruterzy zwracają uwagę podczas tego zadania, to interakcję z pozostałą częścią grupy, dzielenie się swoimi pomysłami, bez ich forsowania i narzucania zdania
 • Testy – czasem możesz spotkać się również z testami, między innymi psychologicznymi, osobowości lub inteligencji. W tym zadaniu ważne jest, aby odpowiadać na pytania w teście uczciwie

Wpływ na rekrutację 

Ośrodek oceny i rozwoju, a więc Assessment center, pomaga w wyborze odpowiedniego kandydata, zmniejszając szansę nieprawidłowego wyboru. Zastosowanie różnych metod i symulacji pod okiem wyszkolonych assesorów daje możliwość przeniesienia rekrutacji na nowy, wyższy poziom. Metoda ta może wykazywać obustronne korzyści – osoba rekrutowana poznaje swoje mocne i słabe strony, ma możliwość sprawdzenia się w wybranej roli i wykorzystania swoich nabytych umiejętności. Dodatkowo, jest to świetna okazja na poznanie swojego potencjalnego, przyszłego miejsca pracy, oraz sprawdzenia, czy rzeczywiście wybrana posada jest tym, czego poszukuje kandydat. 

Rekrutacja to proces trudny i złożony, wybór odpowiedniego kandydata poprzedzony jest analizą wielu nadesłanych CV oraz przebytych rozmów rekrutacyjnych. Pomimo starań, zawsze istnieje możliwość nieodpowiedniego dopasowania – metoda Assessment center ma na celu zminimalizować ryzyko pomyłek i pomóc w doborze najodpowiedniejszego pracownika na dane stanowisko. Jeśli zależy Ci na poszerzeniu informacji dotyczących danego zagadnienia, zapoznaj się z dodatkowym filmikiem z kanału Absolvent Consulting:

Podobne

Jak być gotowym na telefon od rekrutera?

Wpływ barw na podświadomość — ubierz się w te kolory na rozmowę rekrutacyjną!

Dzwoni rekruter i zadaje jakieś pytania? Uprzedź go i przygotuj się!

Rozmowa kwalifikacyjna — kompletny przewodnik!

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej online?

Techniki autoprezentacji na rozmowie rekrutacyjnej — zdobądź tę pracę!