Paulina Wiater
grudzień 03, 2023

Zobacz, ile wyniesie płaca minimalna w 2024!

Nadchodzący wzrost najniższej krajowej na rok 2024 to nie lada zaskoczenie. Czeka nas rekordowy wynik wzrostu płacy minimalnej!
 1. Minimalna krajowa w 2024
 2. Dlaczego rząd podnosi płacę minimalną?
 3. Ile wyniesie wypłata "na rękę"?
 4. Umowa zlecenie i stawka godzinowa
 5. Podsumowanie

Minimalna krajowa w 2024

W 2024 podobnie jak w tym roku najniższa krajowa wzrośnie dwukrotnie — zarówno w styczniu, jak i w lipcu. Do tej pory te kwoty przedstawiały się następująco: od 1 stycznia płaca minimalna wynosiła 3490 zł brutto, a od 1 lipca było to 3600 zł brutto.

Nowy rok przyniesie ze sobą 4242 zł brutto wypłaty minimalnej, a wraz z nadejściem lata wzrośnie ona o 58 zł. Czy twoim zdaniem jest to znaczny wzrost? 

Jak się okazuje — jest to rekordowy wynik!

Dlaczego rząd podnosi płacę minimalną?

Powodów jest wiele, natomiast najbardziej istotne czynniki to m.in:

 • Redukcja ubóstwa — podnoszenie płacy minimalnej ma na celu nie tylko zwiększenie zarobków, ale również poprawę warunków życia tych, którzy zarabiają najmniej. To szansa na lepsze zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, mieszkanie i opieka zdrowotna.
 • Napęd gospodarczy — więcej kasy w kieszeni pracowników to jednocześnie popyt na rynku. Gdy ludzie zarabiają więcej, to chętniej wydają, co wpływa korzystnie na ożywienie gospodarki.
 • Dążenie do równości płacowej — wzrost płacy minimalnej przekłada się na proporcjonalnie większe dochody dla osób o niższych zarobkach w porównaniu do tych o wyższych wynagrodzeniach.
 • Motywacja do pracy — kiedy płaca rośnie, praca staje się bardziej atrakcyjna. To może być motywacja do podjęcia zatrudnienia dla tych, którzy pozostają bezrobotni albo pracują nielegalnie. 

Ryzyko związane ze wzrostem płacy minimalnej:

 • Bezrobocie:

Zagrożenie: firmy, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa, mogą być zmuszone do redukcji zatrudnienia, aby pokryć wyższe koszty płacy minimalnej.

Skutek: wzrost stopy bezrobocia, zwłaszcza w sektorach o niskich marżach zysku.

 • Wzrost kosztów dla przedsiębiorstw i małych firm:

Zagrożenie: firmy, szczególnie te z ograniczonymi zasobami finansowymi, mogą mieć trudności w dostosowaniu się do podwyżek płacy minimalnej, co może prowadzić do trudności finansowych.

Skutek: bankructwa przedsiębiorstw, ograniczenie konkurencyjności i utrata miejsc pracy.

 • Inflacja:

Zagrożenie: podwyższenie płacy minimalnej może skłonić firmy do podniesienia cen towarów i usług, co z kolei może prowadzić do wzrostu inflacji.

Skutek: spadek siły nabywczej konsumentów i potencjalne trudności dla osób o niższych dochodach.

Ile wyniesie wypłata “na rękę”?

Choć te liczby przekraczające cztery tysiące wyglądają atrakcyjnie, nie wszyscy mogą liczyć na wypłatę brutto=netto. Studenci oraz osoby przed 26 rokiem życia, które nie odprowadzają jeszcze składek, mogą cieszyć się dużą podwyżką. 

Reszta pracowników musi liczyć się ze składkami, które w 2024 roku również wzrosną: 

 • Ubezpieczenie emerytalne – 419,68 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne – 333,94 zł
 • Ubezpieczenie chorobowe – 105,35 zł
 • Ubezpieczenie rentowe – 64,50 zł
 • Podatek PIT – 115 zł

Łącznie: 1038,47

Umowa zlecenie i stawka godzinowa

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie również mogą cieszyć się podwyżką stawki godzinowej: 

 • Od 1 stycznia będzie wynosiła 27,70 zł brutto
 • Od 1 lipca będzie wynosiła 28,10 zł brutto

Trzeba jednak mieć na uwadze, że stawka ta nie obowiązuje osób zatrudnionych na umowę o dzieło. 

Studenci, cieszycie się z takiego wzrostu stawki godzinowej? 😎

Podsumowanie

Wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej, oczekiwanej na rok 2024, budzi zarówno nadzieje, jak i obawy. Każda zmiana niesie ze sobą pewne ryzyko, ale trzymamy kciuki, mając nadzieję, że przyniesie ona pozytywne skutki!

Podobne

Benefity szyte na miarę - jak wybrać najlepsze?

Czym jest ulga dla młodych?

Jak skutecznie walczyć o podwyżkę?

Jak ogarnąć finanse na studiach? Przewodnik krok po kroku!

Czym są podatki?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?