Natalia Pietrewicz
styczeń 02, 2024

Komunikacja w pracy: Jak skutecznie współpracować z zespołem

Odpowiednia komunikacja w pracy - jak skutecznie współpracować ze swoim zespołem
  1. Komunikacja interpersonalna
  2. Praca zespołowa 
  3. Skuteczna komunikacja w zespole

Komunikacja w pracy: Jak skutecznie współpracować z zespołem

Spis treści


  • Komunikacja interpersonalna
  • Praca zespołowa
  • Skuteczna komunikacja w zespole

Prawidłowa komunikacja w pracy jest niezbędna do zachowania odpowiedniej atmosfery w środowisku zespołowym, osiągnięcia wspólnych sukcesów i utrzymania produktywności. 

Podczas wspólnej pracy, różne osobowości spotykają się ze sobą nawzajem. Kiedy dochodzi do tego presja czasu, wyników oraz niespodziewanych trudności, osoby te mogą być szczególnie narażone na różnego rodzaju konflikty i nieporozumienia. 

Aby zadbać o prawidłową współpracę w grupie, warto przyjrzeć się bliżej pojęciu komunikacji i skutecznym sposobom na jej poprawę. 

Komunikacja interpersonalna

,,Można mieć odmienne zdania i różne punkty widzenia, a nawet wartości,
ale jednocześnie umieć ze sobą rozmawiać, wymieniać myśli, szanować poglądy i postawy drugiego człowieka. Do tego właśnie służy mądry dialog.”
– Jacek Santorski

Zbigniew Nęcki, polski psycholog społeczny, definiuje komunikację w następujących słowach:

,,Komunikowanie to intencjonalna wymiana werbalnych i niewerbalnych znaków (symboli) podejmowana dla poprawy współdziałania lub podzielania znaczeń między partnerami.”

Umiejętność prawidłowej komunikacjipracy zespołowej, to bardzo pożądane przez pracodawcę kompetencje miękkie. Więcej informacji dotyczących kompetencji miękkich w miejscu pracy odnajdziesz również w poniższym artykule

Dlaczego komunikacja odgrywa kluczową rolę w pracy zespołowej?

Oprócz podstawowej funkcji – informatywnej, pełni również inne, ważne i dopełniające role. Umożliwia ona wymianę myśli, pomysłów, swoich odczuć i emocji. Dzięki stosowaniu otwartej i szczerej komunikacji, z zachowaniem należnego szacunku, unikamy prób ,,czytania w myślach” innych osób, przypisywania im złych intencji i niepotrzebnych konfliktów. Płynny, jasny i szczery przekaz pomiędzy pracownikami to podstawa udanej współpracy! Jeśli Ty, lub któryś z współpracowników zmaga się z problemem skutecznej komunikacji – nic straconego! To umiejętność, której można się nauczyć i stale ją rozwijać. 

Praca zespołowa 

Obecnie wiele firm i stanowisk wymaga współpracy w większej grupie, lub, przynajmniej sporadycznego kontaktu z innymi – wykonawcami, managerami, sąsiadującymi sektorami, klientami czy kadrami. Wielu z nas wpisuje umiejętności pracy w zespole do swojego CV, określa się jako osoby przyjazne, otwarte, ugodowe. Zdolność pracy w zespole i skutecznej komunikacji wydaje się często czymś naturalnym. Czy rzeczywiście tak jest? 

Głównym założeniem pracy zespołowej, jest usprawnienie i zwiększenie wyników, wzajemna pomoc, wymiana pomysłów i umiejętności. 

Aby realizować te cele, warto rozpocząć współpracę od rozdzielenia zadań i ról – należy wyznaczyć jasne cele, oraz przyporządkować zadania do konkretnych osób.   

Zbudowanie zespołu, składającego się z osób o odpowiednich kompetencjach, dopasowanych do siebie nawzajem, również pod względem osobowości, energii czy stylu pracy – nie jest prostym zadaniem. Aby stworzyć silną, kompetentną, skuteczną i wspierającą grupę, niezbędna jest prawidłowa komunikacja. 

Skuteczna komunikacja w zespole

Jeśli komunikacja w zespole jest zaburzona, może prowadzić to do wielu nieporozumień, na przykład błędnej interpretacji czyiś intencji, pomysłów i rozwiązań, wyciągania niewłaściwych wniosków, czy osłabienia relacji koleżeńskich.

O czym w takim razie pamiętać, aby nie doświadczać problemów komunikacyjnych? Przedstawiamy kilka praktycznych rad!1. Otwarta komunikacja – gotowość do szczerej rozmowy i jasnego komunikowania bieżących problemów, zastrzeżeń czy odczuć, buduje zaufanie i zapobiega nadinterpretacji czyjegoś zachowania, myśli czy intencji

2. Umiejętność słuchania – twój rozmówca mówi, a Ty, zamiast słuchać, już szykujesz się do tego, co sam zaraz powiesz – wydaje Ci się to znajome? Umiejętność słuchania, wbrew pozorom, wcale nie należy do najprostszych. Postaraj się skupić i w razie potrzeby dopytywać, jeśli coś wydaje Ci się niejasne. Zadawanie dodatkowych pytań sygnalizuje twoje zainteresowanie tematem.

3. Wzajemny szacunek – nasze opinie i postrzeganie różnych spraw może się różnić, zawsze należy pamiętać o zachowaniu szacunku do odmiennych poglądów. Dzięki temu, druga osoba nie będzie obawiała się wyrażania szczerych opinii i przedstawiania własnych pomysłów.

4. Empatia – każdy pracownik to indywidualna jednostka, do której również warto podejść w indywidualny sposób, nie zapominając o empatii. Zdolność do wczucia się w sytuację drugiej osoby jest bardzo ważna, tak samo, jak okazywanie wsparcia i zrozumienia.

5. Ton głosu – nikt nie chce rozmawiać z osobą, która podnosi głos. Nawet w sytuacjach emocjonujących i nerwowych, należy pamiętać o wzajemnym szacunku.

6. Komunikacja online – w dzisiejszych czasach, przekazywanie informacji za pomocą komunikatorów jest bardzo popularną metodą, która zapewnia wygodę i szybki przepływ informacji. Warto ustalić, w jakich sytuacjach korzystamy z dostępnych narzędzi, oraz który komunikator będzie odpowiedni do omówienia danego zagadnienia lub przekazania informacji – Gmail, Zoom, WhatsApp, Skype, lub inne wybrane narzędzie.

7.Asertywność – cecha istotna w każdym typie relacji, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Umiejętność wyrażania konstruktywnej krytyki i stawiania granic.

8. Przeprowadzanie anonimowych ankiet – w celu lepszego zrozumienia potrzeb pracowników czy ich ewentualnych problemów, firmy bardzo często decydują się na przeprowadzanie anonimowych ankiet. Jest to jedno ze skutecznych narzędzi, które z pewnością warto wprowadzać w miejscach pracy.

9. Pytania – ,,Kto pyta, nie błądzi”. Otwarta komunikacja i zadawanie pytań zapobiegają niepotrzebnym domysłom czy konfliktom. 

Niezależnie od tego, w jakiej branży obecnie działasz, umiejętności komunikacjipracy zespołowej są niezbędne do osiągnięcia sukcesusatysfakcji zawodowej. Udana relacja ze współpracownikami, menadżerami i klientami pomaga w efektywnym osiąganiu zamierzonych celów, tworząc jednocześnie przyjazne środowisko – dla Ciebie i innych. Komunikacja pomaga w utrzymaniu zaangażowania, budowaniu zaufania i relacji koleżeńskich. Praca nad nią wymaga konsekwencji, natomiast przy stosowaniu dostępnych strategii komunikacyjnych, można osiągnąć zadowalające efekty. 

Powrót

Podobne

Power nap - by moc móc wzmóc!

Jak zabłysnąć, pracując zdalnie?

Pobudź swoją kreatywność! 6 narzędzi do generowania genialnych pomysłów

Dress code: ubierz się w sukces!

Poznaj 7 naukowych powodów, by zrobić sobie przerwę

Nie masz czasu na przerwę? Przeczytaj ten post!